Записник са седнице секције за гитару за РТ-2022.

Дневни ред:
1. Избор задатих композиција за фестивал музичких школа 2022.
2. Разно
На састанку су били присутни:
Зоран Анић – МШ ”Војислав Вучковић” Београд
Катарина Јеремић – МШ ”Даворин Јенко” Београд
Ана Маринковић – Мујезиновић – МШ ”Мокрањац” Београд
Ненад Кондић – МШ ”Јосип Славенски” Београд

ТАЧКА 1:
Након разговора о предлозима задатих композиција присутни су се једногласно сложили о следећем:
III РАЗРЕД
Fernando Sor – Etida Opus 60 br. 14
IV РАЗРЕД
Fernando Sor – Etida Opus 60 br. 19
V РАЗРЕД
Fernando Sor – Etida Opus 60 br. 7
VI РАЗРЕД Fernando Sor – Etida Opus 60 br. 22

ТАЧКА 2:
Није било предлога.

——————————
у Београду 29.10.2021.

Записничар:
Катарина Јеремић

Председник секције за гитару:
Ненад Кондић

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...