60. Festival – Konkurs

Konkurs je zatvoren. Na sednici Predsedništva Zajednice održanoj 04. 11. 2015. odlučeno je da realizator 60. Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije bude OMŠ Stevan Mokranjac iz Zaječara.

 

ZAJEDNICA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE
Raspisuje
KONKURS

za izbor
Realizatora 60. Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije za 2016. godinu

Na konkurs se mogu prijaviti sve muzičke/baletske škole Srbije koje smatraju da poseduju adekvatne uslove za organizaciju Festivala.

Prijava treba da sadrži informaciju o:
  • sadržaju programa Festivala,
  • podršci lokalnih vlasti u organizaciji,
  • prostornim uslovima sa naznačenim brojem i veličinom sala i učionica,
  • mogućnostima za smeštaj učenika kod učenika škole
  • raspoloživim hotelskim kapacitetima grada, za smeštaj žirija i gostiju,
  • uslovima za izhranu i dnevni smeštaj ekipa i orkestara.

U prilogu dostaviti finansijski predračun.
Prijave se podnose do 01. 11. 2015. godine, na adresu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd.

Predsedništvo Zajednice

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...