67. FESTIVAL 2024. KONKURS

67. FESTIVAL 2024. KONKURS

ZAJEDNICA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE

Raspisuje

KONKURS

za izbor

Realizatora 67. Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije za 2024. godinu

Na konkurs se mogu prijaviti sve muzičke/baletske škole Srbije koje smatraju da poseduju adekvatne uslove za organizaciju Festivala. Prijava treba da sadrži informaciju o:
  • sadržaju programa Festivala,
  • podršci lokalnih vlasti u organizaciji,
  • prostornim uslovima sa naznačenim brojem i veličinom sala i učionica,
  • mogućnostima za smeštaj učenika kod učenika škole
  • raspoloživim hotelskim kapacitetima grada, za smeštaj žirija i gostiju,
  • uslovima za izhranu i dnevni smeštaj ekipa i orkestara.
U prilogu dostaviti finansijski predračun. Prijave se podnose do 10.10. 2023. godine, na adresu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd.  

Predsedništvo Zajednice

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...