Plasman škola 2017

Republičko takmičenje 2017
Plasman škola na Republičkom takmičenju obično se izvodi na osnovu kvaliteta i broja nagrada koje su takmičari škole osvojili, za sve, kao i za pojedine discipline ili grupe disciplina zastupljenih na takmičenju. Kako ovi kriterijumi imaju svoje nedostatke, uvedeni su novi parametri, pre svega kriterijum za rangiranje na osnovu ukupne srednje ocene svih takmičara jedne škole (uključujući pohvaljene i takmičare bez plasmana), kao i opcija da se rangiranje vrši za škole koje zadovoljavaju određeni minimalni broj takmičara koji su pristupili (u ovom slučaju pet). Primenjeni su sledeći kriterijumi za rangiranje škola:
Kvalitet nagrada (broj laureata, prvih, drugih i trećih nagrada; broj pohvala određuje plasman kod škola sa istim kvalitetom nagrada, ali ne ulazi u ukupan broj nagrada);
Ukupan broj nagrada (pohvale ne ulaze u ovaj broj; kvalitet nagrada određuje plasman kod škola sa istim brojem nagrada);
Srednja ocena po takmičaru (ukupan broj ostvarenih bodova takmičara jedne škole podeljen brojem takmičara, uključujući takmičare sa pohvalama i bez plasmana).
Plasman se može filtrirati prema nivou školovanja (osnovne i/ili srednje), prema disciplinama (duvački instrumenti su grupisani, kao i kamerni ansambli i orkestri), kao i uslovu da je pristupilo najmanje pet takmičara jedne škole.

  

Arhiva Republičkih takmičenja
© Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...