Predsedništvo i Nadzorni odbor Zajednice

 

Slađana Šegavčić, predsednik

,

Aleksandar Đurić

,

Slavica Petrović

,

Martina Milošević

,

Katarina Vračar

,

Biljana Mirjanić

,

Sandra Milutinović

,

Slobodan Đurić

,

Verica Ožegović

,

Milorad Pejčić

,

Slobodanka Simić NovčićNovembar 2014

Na sednici Skupštine Zajednice, održanoj u Beogradu 26. 11. 2014. godine, izabrani su novi sazivi Predsedništva i Nadzornog odbora Zajedice, koji čine: Borivoje Cekić (Beograd), Edita Barlai (Subotica) i Vojislav Jovičić (Jagodina).

 

§Predsedništvo ZMBŠS obavlja poslove iz svog delokruga na sednici organa. Članovi Predsedništva ZMBŠS, radi izvršavanja njegovih odluka i zaključaka, mogu vršiti određene radnje i preduzimati potrebne mere i van sednice, u skladu sa svojim ovlašćenjima i dužnostima.

§Sednice se sazivaju i održavaju prema odredbama Poslovnika o radu, a odredbe se primenjuju i na rad komisija, stručnih tela i drugih pomoćnih (radnih) tela ZMBŠS.

 

Poslovnik…

 

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.