Propozicije RT2020

Republičko takmičenje 2020

Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije biće održano u periodu od 28 marta do 08. aprila 2020. Škole će, u skladu sa Pravilnikom takmičenja, moći da prijave takmičare isključivo putem interneta. Takozvanoj online prijavi imaće pristup samo lice koje je u okviru škole ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima. Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). Rok za prijavu takmičara je 31. januar 2020. Email organizatora: rtakmicenje2020@gmail.com.  Disclaimer

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...