Propozicije

Republičko takmičenje 2015

Republičko takmičenje biće održano u periodu od 17. do 31. marta 2015. Škole će moći da prijave takmičare isključivo putem interneta. Takozvanoj online prijavi imaće pristup samo lice koje je u okviru škole članice Zajednice ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima. Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). Rok za prijavu takmičara je 01. februar 2015. Disclaimer

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...