Propozicije

Republičko takmičenje 2018

Republičko takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije biće održano u periodu od 17. do 28. marta 2018. Škole će, u skladu sa Pravilnikom takmičenja, moći da prijave takmičare isključivo putem interneta. Takozvanoj online prijavi imaće pristup samo lice koje je u okviru škole ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima. Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). Rok za prijavu takmičara je 31. januar 2018. Email organizatora: rtakmicenje2018@gmail.com.  Disclaimer

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...