Propozicije

Republičko takmičenje 2019

Republičko takmičenje biće održano po rasporedu koji utvrđuju Predsedništvo Zajednice i Organizacioni odbor takmičenja. Škole će moći da prijave takmičare isključivo putem interneta. Takozvanoj online prijavi imaće pristup samo lice koje je u okviru škole ovlašćeno za slanje podataka o takmičarima. Podaci uneti na ovaj način ostaju u bazi podataka takmičenja i mogu se upotrebiti za generisanje izveštaja o takmičenju (spiskova takmičara, plasmana takmičara i škola, statistika i sl.). Rok za prijavu takmičara je 31. januar 2019. Organizator takmičenja nema obavezu da obezbedi notni materijal naveden u propozicijama i molimo takmičare da ne kontaktiraju Zajednicu po tom pitanju. Disclaimer

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...