Republičko takmičenje 2019 – Konkurs

Na sednici Predsedništva Zajednice održanoj 7. 11. 2018. doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za direktora Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije za 2019. godinu.

 

ZAJEDNICA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE
Raspisuje
KONKURS

za izbor
DIREKTORA Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije za 2019. godinu

Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci zaposleni u muzičkim/baletskim školama Srbije koji smatraju da poseduju sposobnosti u organizaciji takmičarskih manifestacija.

Prijava treba da sadrži:
  • biografiju kandidata,
  • informaciju o tehničkim uslovima i mogućnostima, kao i prostoru u kom će biti administrativni centar RT,
  • adresu, kontakt telefone, e-mail, internet sajt,
  • plan organizacije sa predlogom koncerata,
  • sastav administrativnog tima,
  • ime osobe zadužene za elektronsku obradu podataka,
  • finansijski predračun.

Honorar direktora takmičenja i administrativnog tima iznosi 2500 evra (u dinarskoj protivvrednosti) i deli se na članove tima shodno dogovoru između direktora i članova tima.
Prijave se podnose do 21. 11. 2018. godine, na adresu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd.
Direktora takmičenja bira Predsedništvo. Ukoliko se po raspisanom konkursu ne izabere direktor takmičenja, Predsedništvo će imenovati lice na tu funkciju.

Predsedništvo Zajednice

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.