REPUBLIČKO TAKMIČENJE 2023/24. – KONKURS

REPUBLIČKO TAKMIČENJE  2023/24. – KONKURS

ZAJEDNICA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE

Raspisuje KONKURS

za izbor

DIREKTORA Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije za  2023/24. školsku godinu  Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci zaposleni u muzičkim/baletskim školama Srbije koji smatraju da poseduju sposobnosti u organizaciji takmičarskih manifestacija. Prijava treba da sadrži:
  • biografiju kandidata,
  • informaciju o tehničkim uslovima i mogućnostima, kao i prostoru u kom će biti administrativni centar RT,
  • adresu, kontakt telefone, e-mail, internet sajt,
  • plan organizacije sa predlogom koncerata,
  • sastav administrativnog tima,
  • ime osobe zadužene za elektronsku obradu podataka i načinna koji će podaci o takmičarima biti obrađeni i prezentovani ,
  • finansijski predračun realizacije i takmičenja.
Honorar direktora takmičenja i administrativnog tima biće određen u skladu sa planiranim  sredstvima ZMBŠS  i programom učesnika konkursa. Prijave se podnose do 10.10.2023. godine, na adresu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd. Direktora takmičenja bira Predsedništvo. Ukoliko se po raspisanom konkursu ne izabere direktor takmičenja, Predsedništvo će imenovati lice na tu funkciju. Predsedništvo Zajednice

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...