Republičko takmičenje 2016 – Konkurs

Konkurs je zatvoren. Na sednici Predsedništva Zajednice održanoj 04. 11. 2015. odlučeno je da direktor Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije za 2016. godinu bude Dragomir Bratić, profesor klavira u muzičkoj školi Mihailo Vukdragović u Šapcu.

 

ZAJEDNICA MUZIČKIH I BALETSKIH ŠKOLA SRBIJE
Raspisuje
KONKURS

za izbor
DIREKTORA Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola za 2016. godinu

Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci zaposleni u muzičkim/baletskim školama Srbije koji smatraju da poseduju sposobnosti u organizaciji takmičarskih manifestacija.

Prijava treba da sadrži:
  • biografiju kandidata,
  • informaciju o tehničkim uslovima i mogućnostima, kao i prostoru u kom će biti administrativni centar RT,
  • adresu, kontakt telefone, e-mail, internet sajt,
  • plan organizacije sa predlogom koncerata,
  • sastav administrativnog tima,
  • ime osobe zadužene za elektronsku obradu podataka,
  • finansijski predračun.

Honorar direktora takmičenja i administrativnog tima iznosi 2500 evra (u dinarskoj protivvrednosti) i deli se na članove tima shodno dogovoru između direktora i članova tima.
Prijave se podnose do 01. 11. 2015. godine, na adresu Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, Miška Kranjca 7, 11090 Beograd.
Direktora takmičenja bira Predsedništvo. Ukoliko se po raspisanom konkursu ne izabere direktor takmičenja, Predsedništvo će imenovati lice na tu funkciju.

Predsedništvo Zajednice

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...