Žiri 2019

Republičko takmičenje 2019


Klavir

P-3a
Svetlana Koseva, Bugarska
Mirjana RajiĆ, Nemačka
Nenad KaČar, Hrvatska

SVETLANA KOSEVA je završila Nacionalnu muzičku akademiju P. Vladigerov u Sofiji, u klasi Galunke Belčeve. Usavršava klavir i istoriju pijanizma u Sankt Peterburgu, u klasi Sofije M. Hentove. Kao najbolji nastavnik u 2014, dobija nagradu Kristalna lira koju dodeljuje Unija bugarskih muzičara. Dva puta je nagrađivana za izuzetni doprinos razvoja bugarske kulture od strane Ministarstva kulture Republike Bugarske i Predsednika Republike Bugarske. Nosilac je počasne značke grada Plovdiva za dostignuća u pedagoškom radu. Njeni učenici su osvajali veliki broj nagrada širom sveta, a studiraju na prestižnim univerzitetima (Royal College, Manhattan school, The Peabody Institute of The Johns Hopkins University Baltimor). Učestvovala je u radu žirija na takmičenjima u Bugarskoj i van nje.

NENAD KAČAR je rođen u Zagrebu. Muzikom se bavi od najranijeg djetinjstva, već sa pet godina imao je prvi javni nastup. U toku školovanja kroz brojne koncerte biva zapažen te tokom studija dobija prestižnu državnu stipendiju. Studirao je i diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi uglednog hrvatskog pijaniste i profesora, akademika Jurice Muraja. Usavršavao se kod brojnih pijanista, E. Timakin, M. Lorković A. Preger, R. Kerer, M. Fare i I. Žukov. Nastupao je gotovo u svim važnijim muzičkim centrima Hrvatske kao i u brojnim evropskim državama. Snimao je za različite domaće i strane radio i TV stanice. Na području kamerne muzike sarađivao je s nizom istaknutih muzičara i ansambala. Od 1987. godine bavi se pedagoškom radom te postignutim vrhunskim rezultatima prezentuje domete hrvatske klavirske pedagogije. Njegovi učenici pobednici su na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima (više od 160 prvih nagrada), ostvaruju čitav niz zapaženih javnih nastupa (više od 540 koncerata) i učestvuju na medijskim događanjima u desetak evropskih država (Rusija, SAD, Italija, Njemačka, Austrija, Francuska, Nizozemska Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija i Hrvatska). Posebno treba naglasiti nastupe njegovih učenika u čuvenim svetskim dvoranama kao što su Carnegie Hall u Njujork, Rahmanjinov dvorana Moskovskoga konzervatorijuma, Bečki Musicverein, dvorana Berlinske Filharmonije, Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio u Rimu, Concertgebouw u Amsterdamu, Casa di riposo G. Verdi u Milanu, crkva sv. Sofije u Ohridu, crkva. Sv. Donata u Zadru, KD Vatroslav Lisinski u Zagrebu i druge. Prof. Kačar dugogodišnji je šef odseka za klavir GŠ Zlatka Balokovića i mentor je brojnim mladim klavirskim pedagozima. Održao je niz stručnih seminara, masterklasova i predavanja u RH, Europi i Rusiji. Pozivan je kao član žirija na međunarodna klavirska takmičenja. Objavljuje stručne radove iz područja klavirske pedagogije i metodike klavira. Član je EPTA-e Hrvatske i Udruženja HDGPP-a. Od 2009. godine kao gost predavač predaje Pedagošku praksu studentima 4. i 5. godine Muzičke akademije u Zagrebu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i AZOO imenuju ga i promovišu u zvanje – profesor mentor 2011.godine, a 2016. godine u zvanje – profesor savetnik. Za svoj umetničko pedagoški rad nagrađivan je brojnim nagradama.

3b-5
Katarina Krpan, Hrvatska
Marija Bajalica, Austrija
Konstantin Krasnitsky, Belorusija

KATARINA KRPAN je diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u klasi Vladimira Krpana, a usavršavala se i magistrirala na Conservatoire de Musique (Lausanne) u klasi Jean-Françoisa Antoniolija. Od 1989. članica je međunarodne pijanističke asocijacije EPTA. Jedan je od pokretača Međunarodnog pijanističkog takmičenja EPTA-e u Zagrebu i Osijeku. Nastupa uz simfonijske i kamerne orkestre, priređuje zapažene recitale i večeri kamerne muzike. Često nastupa i u duetu s ocem Vladimirom. Osim što veliku pažnju pridaje repertoaru 20. veka, i kao izvođač i kao pedagog zalaže se za promociju muzike suvremenih hrvatskih autora od kojih su mnogi upravo njoj posvetili svoja dela. Godine 2010. realizovala je izuzetno uspešan HR PROJEKT koji okuplja učenike muzičkih škola i studente muzičkih akademija, kako bi radili na delima hrvatskih autora. Vanredni je profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i gostujući profesor na Akademiji Steinway u Veroni.

MARIJA BAJALICA je diplomirala i magistrirala na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Tokom školovanja, osvajala je nagrade na republičkim, saveznim takmičenjima i festivalima. Osvojila je prvu nagradu na internacionalnom takmičenju Carlo Soliva (1984) i bila finalista klavirskog takmičenja u Senigaliji. Ubrzo nakon završenih magistarskih studija odlazi u Južnoafričku Republiku, gde radi kao docent na katedri za klavir univerziteta u Pretoriji (University of Pretoria, 1993-2005), nastupa kao solista (Johannesburg, Cape Town, Nespruit, George, Knysna) i predaje na majstorskim kursevima. Imala je status stalnog soliste nacionalnog radija SABC (South African Broadcasting Corporation). Početkom 2006. odlazi u Australiju gde u periodu 2007-2016. predaje klavir na redovnim i postdiplomskim studijama na univerzitetu u Adelejdu (University of Adelaide). Kao dobitnik prestižne nacionalne stipendije Australian Postgraduate Award za 2008. godinu, 2013. je završila je doktorske studije na katedri za klavir. U Australiji je njena koncertna karijera pre svega obeležena solistickim nastupima u ciklusima klasične muzike (Elder Hall Concert Series, Ngeringe Concert Series, Recitals Australia, Flinders University Lunch Hours). Nastupala je za australijsku nacionalnu radio stanicu ABC (Classic FM, nedeljni koncerti uživo) i snimala za 5MBS FM Radio i Radio Adelaide. Bila je redovni član žirija na nacionalnim takmičenjima. Od 2018. živi i radi u Austriji, dok je u Australiji zadržala status saradnika pri Sydney Piano School & Pedagogy Research Centre. Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije. Nastanku ove biografije doprineli su profesori: Konstantin Bogino, Anđela Perišić, Dušica Mitić, Mirjana Šuica-Babić, David Lockett i Charles Bodman Rae.

KONSTANTIN KRASNITSKY je muzičko obrazovanje stekao na Republican Lyceum-College, u klasi E. G. Puksta. Diplomirao je i magistrirao na beloruskoj Državnoj muzičkoj akademiji, gde je započeo i pedagoški staž kao asistent-pripravnik u klasi V. N. Nekhaenka. Od 1999. je profesor klavira na beloruskoj Državnoj muzičkoj akademiji. U sviranju Krasnickog zapaža ozbiljan interpretacijski koncept, jasna virtuoznost, stilska preciznost i logični dramatski razvoj. Ovi kvaliteti su najviše došli do izražaja na 3. Rahmanjinovom međunarodnom takmičenju klavirista u Moskvi (2002), gde je osvojio 4. nagradu. To je bilo prvi put u istoriji da je beloruski muzičar postao dobitnik nagrade nekog takmičenja održanog u Velikoj dvorani Moskovskog konzervatorijuma. Uspehu u Moskvi prethodila je blistava pobeda na 1. međunarodnom takmičenju pijanista u organizaciji EPTA Svetislav Stančić u Zagrebu, gde je nagrađen prvom nagradom stručnog žirija i posebnom nagradom publike. Krasnicki je održao koncertne turneje u Belorusiji, Rusiji, Ukrajini, SAD, Kini, Nemačkoj, Italiji, Turskoj, Norveškoj, Danskoj. Sarađivao je s Predsedničkim orkestrom Republike Belorusije, Simfonijskim orkestrom nacionalnog akademskog Boljšoj teatra, orjestrom opere i baleta Republike Belorusije, Državnim akademskim simfonijskim orkestrom Republike Belorusije, Državnim kamernim orkestrom Republike Belorusije, Moskovskim simfonijskim orkestrom, Simfonijskim orkestrom hrvatske radio televizije. Učestvovao je na brojnim koncertnim projektima u Belorusiji, a u Hrvatskoj je svirao i na Dubrovačkim ljetnim igrama. Dobitnik je posebne nagrade predsednika Republike Belorusije za mlade umjetnike (2002). Počasni je profesor klavira u Anyang Normal University (Kina) od 2012 godine.

 

Fagot, Oboa

 

P-4
Željka Pulig Barišić, Hrvatska
Jasna MiliČIĆ Brandstätter, NemaČka
Zoran Mitev, Slovenija
MILAN NIKOLIć, Slovenija

JASNA MILIČIĆ BRANDSTÄTTER, oboista, pedagog i publicista, studirala je na prestižnom Conservatoire national supérieur u Parizu u klasi profesora Jacques Tys-a i David Walter-a, i na muzičkoj akademiji u Kelnu kod profesora Christian Schneider-a. Stekla je diplomu i zvanje magistra sa najvišim ocenama na sva tri instrumenta iz familje oboa. Tokom školovanja je osvajala prve nagrade na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima i usavršavala se na majstorskim kursevima kod istaknutih oboista -Thomas Indemühle, Han de Vries, Maurice Bourgue, Jean-Louis Capezzali, Sarah Francis, Joseph Robinson. Danas njeno znanje i veština obuhvataju širok spektar aktivnosti – transkripcije i publikacija muzike, predstavljaju važnu i intenzivnu aktivnost koju Jasna paralelno sa obavezama Docenta oboe i kamerne muzike u Kelnu, uspešno sprovodi. Danas se njene traskripcije u ediciji “oboenwelt collection“ sviraju kao zadata dela na internacionalnim takmičenjima, a sve češće se mogu čuti i na repertoarima eminentih muzičara poput Albrecht Mayer-a. Publikacije savremenih autora, među kojma su i srpski kompozitori Dejan Despić i Milan Mihajlović, broje do danas više od 60 odabranih i objavljenih kompozicija u izdanju Musikverlag Brandstätter. Internacionalno sarađuje sa mnogobrojnim ansamblima i orkestrima kao solista i kamerni muzičar. Svira sa WDR orkestrom, Kelnskim kamernim orkestrom, Finskim nacionalnim orkestrom, simfonijskim orkestrom Galicije, Ensemble Modern, Ensemble Musik Fabrik, Ensemble ECM, Wind Cologne. Posebnu saradnju koju je ostvarila sa kompozitorima – Dejanom Despićem i Péter Eötvös-om, kao i još za života Pierre Boulez-om i Karlheinz Stockhausen-om, prate izvođenja i CD zapisi za BBC, WDR, BR, MDR, SWR.

ŽELJKA BARIŠIĆ PULIG rođena je u Osijeku, gde završava osnovnu i srednju muzičku školu. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Ljubiše Petruševskog. Dobitnica je nekoliko prvih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima u bivšoj Jugoslaviji. Od 1992. do 1994. godine pohađa postdiplomske studije na Conservatoire de musique de Geneve. Pedagoško-psihološko obrazovanje stiče 1998. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Solistkinja je orkestra opere HNK u Osijeku 1990-1995. godine i profesor oboe i kamerne muzike u Glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Od 1995. do 2003. solistkinja je orkestra HNK Zagreb, a od 2003. godine svira i engleski rog u istom orkestru. Sarađuje sa brojnim orkestrima i ansamblima: Hrvatski komorni orkestar, Osječki komorni orkestar, Varaždinski komorni orkestar, Gradsko kazalište Komedija, Kazalište Trešnja, Hrvatski serenadni ansambl, Puhački kvintet Elfi, Zagrebački solisti, Ansambl Cantus, Opera BB te ansambl Col Legno. Bila je član žirija na Međunarodnom takmičenju Davorin Jenko u Beogradu.

ZORAN MITEV srednju školu fagota završava na Muzičkoj akademiji u Skoplju, u klasi P. Trajkovskog, a studije nastavlja na Akademiji za glasbo u Ljubljani, kod Božidara Tumpea. Specijalističke studije završava na Visokoj školi za muziku i scenske umetnosti u Gracu (1988-1991), kod R. Frodla i B. Kovača. Školovanje je nastavio kod uglednih profesora J. Vajde u Budimpešti i V. Popova u Moskvi. Već u toku školovanja, kao solista i član kamernih sastava, osvojio je nekoliko prvih nagrada na tadašnjim republičkim i saveznim takmičenjima u Ljubljani, Prištini, Trbovlju, Skoplju i Zagrebu. Učestvovao je na međunarodnim takmičenjima u Tuluzu (Francuska), Minhenu (Nemačka) i Pragu (Češka). Tokom studija, nagrađen je Prešernovom nagradom Muzičke akademije u Ljubljani (1984, 1986). Godine 2010. dobitnik je nagrade Senata Muzičke akademije Sveučilišta u Ljubljani za izvanredan umetnički doprinos. Kao solista i član kamernih sastava, nastupao je sa renomiranim muzičarima, kao što su: Irena Grafenauer, Matej Grahek, Hinko Haas, Luka Ferini, Mate Bekavac, Darko Brlek, Jože Kotar, Črt Šiškovič, Jernej Brence, Miloš Mlejnik. Ostvario je solističke nastupe sa najznačajnijim orkestrima u Sloveniji i inostranstvu i nastupao na međunarodnim festivalima: Wien Modern, ROMUS u Rovinju, Ohridsko leto, Ljubljanski letnji festival, Skopsko leto, Glazbeni rujan u Mariboru, Lubeničke večeri grada Cresa, muzički festival u Štipu, festival BLED, otvaranje Muzičkih susreta. Bio je suosnivač Novog ljubljanskog trija, član i pokretač Wind band trija, zatim SLOWIND kvinteta, trija Pro musica nova, duvačkog sastava Trio Slovenske filharmonije i Trio OFF. Do sada je izveo više od 40 samostalnih i kamernih dela slovenačkih i inostranih kompozitora (Ramovš, Šivić, Škerjanc, Firšt, Sojar Voglar, Petrić, Krivokapič, Mihevc, Bavdek, Svete, Vrhunc, Glavina, Prošev, Mancev, Habe) i snimio više CD izdanja. Od 1984. do 1992. bio je prvi fagot Orkestra opere i baleta SNG u Ljubljani, a od 1992. prvi fagot Slovenačke filharmonje. Takođe, bavi se i pedagoškim radom. Od 2005. do 2010. bio je docent na istaknutoj letnjoj školi OFF u Izoli. Predavao je na KGBL u Ljubljani i GŠ Velenje. Od akademske godine 2011/12. radi kao docent na Muzičkoj akademiji u Ljubljani. U razdoblju od 2006. do 2016. godine sa svojim učenicima osvojio je više od 30 prvih i 10 drugih nagrada na međunarodnim takmičenjima u Srbiji, Sloveniji, Češkoj, kao i na Takmičenju mladih muzičara Slovenije.

MILAN NIKOLIĆ je rođen u Novom Sadu, gde je u MŠ Isidor Bajić završio osnovnu i srednju školu fagota. Školovanje nastavlja na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu u klasi Žarka Perišića, a potom i na Akademiji za glasbo u Ljubljani u klasi Božidara Tumpeja, gde je diplomirao. Magistarske studije završio je na Oberschützen der Kunstuniversität Graz, u klasi Davida Seidla. Učestvovao je na master kursevima istaknutih evropskih fagotista: Knut Soenstevold, Tomaš Františ, Rihard Galer, Milan Turković i Valeri Popov. Trenutno je član orkestra Slovenskog narodnog gledallišča Opera in balet u Ljubljani i predaje u muzičkoj školi Vrhnika. Tokom studija, osvajao je više prvih nagrada na republičkim takmičenjima u Beogradu i Ljubljani, kao solista i kao član duvačkih kvinteta. Kao solista nastupao je sa orkestrima Slovenačke filharmonije i orkestrom SNG Opera i balet. Pored svog matičnog orkestra, sarađuje i sa orksestrima RTV Slovenija, Slovenske vojske, Camerata Salzburg, Bečki radijski orkestar (RSO Wien – ORF), Baden teatar i Vojvođanski sinfoničari. Član je duvačkog kvinteta Ariart i međunarodnog orgestra No borders orchestra.

 

Flauta

 

P-4
Stanislava BaraĆ, NemaČka
Matej Zupan, Slovenija
StraŠo Temkov, S. Makedonija

STANISLAVA BARAĆ je osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekla u Kraljevu, u klasama Suzame i Karolja Maročika. Diplomirala je i magistrirala na FMU u Beogradu u klasama Miodraga Azanjca i Ljubiše Jovanovića. Orkestarske studije (klasa Christiane Hellmann), kao i dopunske studije flautske pedagogije (klasa Annette von Stackelberg), nastavlja na Hochschule der Künste u Berlinu. Usavršavala se na majstorskim kursevima Miodraga Azanjca, Jánosa Bálinta, Trevora Wyea i drugih. 1994. godine je osvojila 2. nagradu, a 1996. 2. nagradu i specijalno priznanje za izvođenje dela domaćeg autora na Međunarodnom takmičenju Petar Konjović. Održala je niz solističkih i kamernih koncerata u mnogim gradovima Srbije, u Crnoj Gori, Austriji i više gradova Nemačke, nastupala je sa Horom flauta MiodragaAzanjca i sa Ansamblom za novu muziku Echo u Berlinu, pod vođstvom Konstantie Gourzi. Njeni učenici su osvojili veliki broj nagrada na na regionalnim takmičenjima flautista. Radila je u muzičkoj školi Josif marinković u Beogradu i više škola u Nemačkoj gde aktivno učestvuje u realizaciji muzičkih i obrazovnih projekata.

MATEJ ZUPAN je osnovne i magistarske studije završio je na Muzičkoj akademiji u Ljubljani kod profesora Feđe Rupela, a kasnije se usavršavao kod Marija Ančilotija, kao i na majstorskim kursevima koje su vodili Trevor Vaj, Mišel Debost, Peter-Lukas Graf i Džejms Galvej. Pobednik je nekoliko domaćih takmičenja. Od 1996. do 2008. godine bio je prvi flautista Slovenačkog nacionalnog radio orkestra. Kao član Ariart duvačkog kvinteta, Academia Ars Musicae kamernog orkestra, nedavno osnovanog Ansambla za novu muziku MD7, kao i Kamernog orkestra solista slovenačkog udruženja kompozitora intenzivno je nastupao u Sloveniji, Evropi i Severnoj i Južnoj Americi. Snimao je za slovenački Radio i Televiziju, RAI i Orf. Profesor je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Ljubljani.

STRAŠO TEMKOV je jedan od najuspešnijih makedonskih muzičara svoje generacije, čija mnogostruka delatnost učvršćuje tradiciju umetničke muzike u Makedoniji i promoviše interpretaciju na duvačkim instrumentima koji su karakteristični za makedonsko podneblje. Muzika postaje njegovo životno opredeljenje u ranoj mladosti a kasnije se formira kao vrstan muzički izvođač. Završio je Fakultet muzičke umetnosti u Skoplju a postdiplomske studije na Muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov u Sofiji. Tokom studija je sarađivao sa poznatim evropskim i svetskim umetnicima. Dobitnik je brojnih nagrada na republičkim i saveznim takmičenjima za mlade muzičare. Od 1991. godine svira u Makedonskoj filharmoniji i postaje prepoznatljiv znak ove institucije: kao prvi flautista filharmonije redovno izvodi upečatljiva dela svetske orkestarske literature. Nastupao je sa brojnim orkestrima među kojima su pomenuta Makedonska filharmonija, Francusko američki kamerni orkestar, Kamerni orkestar makedonske filharmonije, Kamerni orkestar Amorozo i drugi. Član je renomiranog Makedonskog duvačkog kvinteta i drugih kamernih ansambala. Strašo Temkov nastupa na poznatim festivalima u zemlji i inostranstvu: Ohridsko leto, Jesenje muzičke svečanosti, Skopsko leto, Dani makedonske muzike, Heraklejske večeri, a ubraja se u retke makedonske umetnike koji su izvodili u Karnegi holu u Njujorku. Repertoar koji izvodi obuhvata širok izbor kompozicija napisanih od baroka do današnjih dana, a zapažena je njegova težnja da promoviše nova dela – kako svetske, tako i domaće literature za flautu. Izdao je dva CD-a u saradnji sa pijanistkinjom Marijom Vrškovom. Pored umetničke delatnosti, aktivan je i kao pedagog. Predaje na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, mentor je studentima na diplomskim i magistarskim studijama. Rezultati njegove pedagoške delatnosti su očigledne, njegovi studenti osvajaju prestižne nagrade na takmičenjima za mlade muzičare, imaju svoje samostalne resitale i sviraju kao solisti sa orkestrom. Strašo Temkov je i osnivač kvarteta flauta Aulos. Član je žirija domaćih i međunarodnih takmičenja.

 

Horna, Trombon

 

P-4
PALMA SZILAGYI, MAĐARSKA
MARIO ŠINCEK, HRVATSKA
JANEZ VOUK, SLOVENIJA

PALMA SZILAGYI je rođena u Körösszakálu u Mađarskoj. Diplomirala je na umetničkom i pedagoškom odseku za hornu na Liszt Ferenc Muzičkoj akademiji u Budimpešti. Često nastupa sa filharmonijom Debrecena. Trenutno drži praksu na Muzičkoj akademiji u Budimpešti. Predaje hornu u Beču na Konzervatorijumu, a u Budimpešti je redovni profesor horne i kamerne muzike na Egressy High School Musical. Njena misija je da se brine o razvoju talentovanih muzičara. U zemlji i inostranstvu redovno drži master kurseve s umetnicima: Peter Damm, Hermann Jeurissen, Ab Koster, Willi Schwaiger, Högner Günter Hermann Ebner, Tarjáni Ferenc (Austrija, Švajcarska, Hrvatska, Italija, Slovenija, Švedska, Rumunija, Mađarska). Redovni je član žirija na međunarodnim takmičenjima. Njeni učenici su osvojili brojne nagrade na takmičenjima, a oni takođe sviraju solo Hornu u mnogim top orkestrima širom sveta. Palma je objavila publikacije za Editio Musica Budapest (Tutor Horn I-II, Tria i kvarteti za Hornu, Palace of Sounds, komadi za Horn I-II). Ministarstvo joj je uručilo nagradu za visoke kvalitete u obrazovnom radu: Bartók Béla- Pásztori Award Ditta, Apáczai nagradu, Artisjus nagrada.

MARIO ŠINCEK je osnovnu i srednju školu trombona završio u Varaždinu, u klasi S. Rukljića. Tokom srednjoškolskog obrazovanja učestvuje na takmičenjima, a na nacionalnom takmičenju u Bjelovaru 1993. godine osvaja drugo, a dve godine kasnije, u Rijeci, prvu nagradu. Nakon treće godine srednje škole (1996) upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi prof. Vulelija i završava je u rekordnom roku. Dobitnik je Rektorove nagrade (2000) za sveukupni uspeh i umetničko postignuće tokom studija (Međunarodno takmičenje trombonista u Grenhenu, Švajcarska, Nagrada Hrvatskog skladateljskog saveza za najbolje izvođenje dela hrvatskog kompozitara na panelu mladih umetnika, Darko Lukić, MD KD Lisinski). Na drugoj godini studija (1998) uspešno je položio audiciju za stalno zaposlenje na mestu prvog tromboniste u Operi Narodnog kazališta u Zagrebu, a od 2003. godine prelazi na mesto prvog fagota u Zagrebačkoj filharmoniji, gde i danas radi. Tokom studija, redovno je pohađao majstorske kurseve kod renomiranih svetskih umetnika (S. Mead, M. Santek, C. Svanberg, J. Mauger, B. Slokar). Član je ansambla Ad gloriam brass Cantus za savremenu muziku i Kvarteta XL (u kome svira bas trubu i eufonijum), a kao solista nastupa sa svim većim hrvatskim orkestrima ili uz orguljsku pratnju. Pored toga, član je žirija na takmičenjima i organizator radionice za trombon. Kao solista i kamerni muzičar, nastupao je na Varaždinskim baroknim večerima, Dubrovačkim letnjim igrama i drugim značajnim hrvatskim muzičkim festivalima. Imao je nekoliko premijera, aktivno se bavi aranžiranjem, posebno za limene duvčke instrumente. Snimio je pet albuma klasične muzike kao član kamernih ansambala. Od 2006. godine asistent je za trombon na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a od 2012. viši predavač na istoj ustanovi, gde predaje pet predmeta/modula: Trombon, Srodni instrumenti, Sporedni instrumenti, Metodika nastave trombona i tube, kao i Studij orkestarskih dionica za limene duvačke instrumente.

JANEZ VOUK, profesor trube i kamerne muzike na Konzervatorijumu za muziku i balet u Mariboru (videti pod Truba).

 

Klarinet

 

P-4
SLAVKO KOVAČIĆ, SLOVENIJA
MIHAEL PAAR, HRVATSKA
HEDWIG SWIMBERGHE, BELGIJA

HEDWIG SWIMBERGHE je belgijski klarinetista, kompozitor i dirigent, rođen u Brižu, u regionu Flandrija, u Kraljevini Belgiji. Studirao je na Konzervatorijumu u Brižu i Kraljevskom konzervatorijumu u Gentu, gde mu je predavao osnivač belgijske škole klarineta, Jean Tastenoe, kao i u Berlinu, gde je učio od KarlaLajstera (Leister), prvog klarinetiste Berlinske filharmonije. Dobitnik je nagrade Maurice Van Guchte u Belgiji i nagrada na međunarodnim takmičenjima u Tulonu (Francuska) i Ajndhovenu (Holandija). Do 2011. godine bio je solista Briselske filharmonije i profesor na Kraljevskom konzervatorijumu u Brislu. Gostujući je profesor na Nacionalnoj akademiji za kulturu i umetnost u Lugansku, u Ukrajini, i gostujući dirigent Luganskog kamernog orkestra. Član je osoblja i dirigent na međunarodnom klarinetističkom festivalu i takmičenju Julian Menendez u Avili, u Španiji. Osnivač je i dirigent Briselskog hora klarineta. Bio je član žirija na mnogim nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Držao je koncerte i seminare u Evropi, Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Tajvanu, Kini, Japanu, Umetnički je direktor Alascala Music Events.Direktor je baleta Olivia Geerolf u Brižu, u Belgiji.

SLAVKO KOVAČIČ je jedan od najpoznatijih slovenačkih klarinetista i pedagoga srednje generacije. Studije klarineta završio je na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi prof. Mihaela Gunzeka i prof. Alojza Zupana i u Salcburgu na Univerzitetu za muziku Mozarteum u klasi prof. Aloisa Brandhofera. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod Charlesa Neidicha, Jozsefa Balogha, Boba Riselinga i Roberta Springa. Sarađivao je saorkestrima: Panonski orkestar – Graz, orkestrom Academie Ars Musicae – Klagenfurt, kao i sa simfonijskim orkestrima Mariborske opere, Ljubljanske opera, Mariborske filharmonije, Simfoničarima RTV Slovenija te Slovenačkom filharmonijom, čiji je bio član. U svojoj dosadašnjoj karijeri ostvario je brojne nastupe od kojih posebno izdvaja resital na Clarinet Festu u Asiziju-Italija, na 4. Evropskom kongresu klarinetista u Katovicama-Poljska, na 5. Evropskom festivalu klarineta u Gentu-Belgija, na 6. Evropskom festivalu u Kamerinu-Italija kao i na Festivalu Clar.Meet Porto 2016 u Portugalu, na 8. Evropskom festivalu u Đeru-Mađarska, kao i nastup na American Single Reed Summit u Kirksvilu, SAD. Godine 2017. bio je predstavnik istočne Evrope na The Dream Clarinet Academy, International Clarinet Summer Camp u Baodingu, Kina. Reprezent je Silverstein Works, D’AddarioWoodwinds i Royal Global i koristi Hexa Ligature, trske Reserve i usnik i klarinete marke Royal Global Musical Collection. Do 2018. bio je i reprezent Buffet Crampona. Kao vanredni profesor za klarinet i kamernu muziku zaposlen je na Univerzitetu u Mariboru, pored toga radi u osnovnoj i srednji Muzičkoj školi u Celju. Vodi majstorske kurseve u Evropi, Aziji i SAD. Član je žirija slovenačkih i međunarodnih takmičenja.

 

Saksofon

 

P-4
DEJAN PREŠIČEK, SLOVENIJA
OSKAR LAZNIK, SLOVENIJA
Weronika Partyka, POLJSKA

WERONIKA PARTYKA pripada mlađoj generaciji poljskih saksofonista. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Poznanju i Muzičkoj akademiju u Ljubljani u klasi Matjaža Dervenšeka. Laureat je brojnih muzičkih takmičenja. Na institutu SAE završila je akreditovani kurs muzičke produkcije. Usavršila je veštinu sviranja saksofona pohađajući majstorske kurseve kod istaknutih saksofonista, kao što su Arno Bornkamp, Claude Delangle, Philippe Geiss, Jean-Denis Michat, Nicolast Prost, Lars Mlekusch, Gordan Tudor, Claus Olesen i Paweł Gusnar. Sarađivala je sa sledećim orkestrima: Poznań Philharmonic (PL), Dolnośląska Philharmonic (PL), SNG Opera i Ballet Ljubljana i Slovenian National Philharmonic (SI). Veoma je aktivna na muzičkoj sceni. Premijerno je izvela i snimila nekoliko kompozicija koje su napisane za nju lično. Nastupala je sa kvartetom LadieSaxophone, Vidlunnia, Barbari, SOS Saxophone Orchestra i drugim ansamblima. Aktivan je učesnik festivala, među kojima izdvajamo: Scandinavian Saxophone Festival (DK), International Saxophone Week (NL), World Saxophone Congress (FR), Emona (SI), AS Festival (SI). Weronika Partyka je umetnički direktor Međunarodne radionice za Saksofon u Szczecinek-u od 2012. godine. Takođe, član je organizacionog tima AS festivala za muziku za saksofon na Bledu. Godine 2016. pozvana je da radi kao mentor u SOS Junior Saxophone Orchestra, koji spaja mlade saksofoniste Slovenije. Nagrađena je stipendijom Szczecinek za izuzetna umetnička dostignuća. Weronika svira i etno instumente – duduk, fujaru, okarinu i gudačke narodne instrumente.

OSKAR LAZNIK saksofon počije da uči 1996. u Glazbenoj školi Hrastnik kod prof. Vanjo Tomca. Između 2002. i 2006. godine pohađao je Srednju školu za muziku i balet u Ljubljani, gde je uspešno diplomirao u klasi prof. Dejana Prešičeka. Studije je nastavio kod prof. Matjaža Drevenšeka na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, gdje je 2010. godine diplomirao s posebnim priznanjem. Magestarske studije završava 2012. godine u klasi prof. Danijela Gotjea na Visokoj školi za muziku i ples u Kelnu (Nemačka). Pobednik je brojnih takmičanja: Nacionalno takmičenje mladih muzičara Republike Slovenije (2004.), Međunarodno takmičenje za mlade saksofoniste u Novoj Gorici, Slovenija (2003., 2007.), Evropsko takmičenje mladih saksofonista u Gapu, Francuska (2003., 2005), bio je finalista takmičenje Hülsta Woodwinds 2011 u Minsteru, Nemačka. Dobitnik je nagrade Škerjanec, visoko priznate nagrade Srednje muzičke i baletske škole u Ljubljani, a 2008. za izvođenje L.E. Larsonovog Koncerta sa Ljubljanskim simfonijskim orkestrom opere i baleta, nagrađen je Prešernovovom nagradom Akademije za muziku u Ljubljani. Njegov repertoar obuhvata standardna dela za saksofon, kao i transkripcije dela iz perioda baroka, klasike i romantizma. Kao solista i kamerni muzičar nastupao je na mnogim festivalima u Sloveniji i inostranstvu, uključujući Srbiju, Nemačku, Francusku, Letoniju, Ukrajinu, Italiju i SAD (Festival Ljubljana, International Festival of Contemporary Music Koper, Slowind Festival, Two Days & Two Nights of New Music Odessa, Lent Festival Maribor, Festival Echos, World Music Days i mnogi drugi). Član je OL-SK dueta i kvarteta saksofona Ensemble 4Saxess. Posvećen je saradnji sa kompozitorima (Peter Šavli, Nina Šenk, Uroš Rojko, Matej Bonin i drugi) i širenju repertoara za saksofon, te su brojna dela njemu posvećena. Od 2012. Oskar Laznik radi kao profesor saksofona i kamerne muzike na Konzervatorijumu za muziku i ples u Ljubljani. Osim toga, drži masterklasove na raznim univerzitetima (Hartt School of Music Hartford, SAD; Hochschule für Musik und Theater München, Nemačka).

 

Truba

 

P-4
PALMA SZILAGYI, MAĐARSKA
VASO RISTOV, S. MAKEDONIJA
JANEZ VOUK, SLOVENIJA

PALMA SZILAGYI je rođena u Körösszakálu u Mađarskoj. Diplomirala je na umetničkom i pedagoškom odseku za hornu na Liszt Ferenc Muzičkoj akademiji u Budimpešti. Često nastupa sa filharmonijom Debrecena. Trenutno drži praksu na Muzičkoj akademiji u Budimpešti. Predaje hornu u Beču na Konzervatorijumu, a u Budimpešti je redovni profesor horne i kamerne muzike na Egressy High School Musical. Njena misija je da se brine o razvoju talentovanih muzičara. U zemlji i inostranstvu redovno drži master kurseve s umetnicima: Peter Damm, Hermann Jeurissen, Ab Koster, Willi Schwaiger, Högner Günter Hermann Ebner, Tarjáni Ferenc (Austrija, Švajcarska, Hrvatska, Italija, Slovenija, Švedska, Rumunija, Mađarska). Redovni je član žirija na međunarodnim takmičenjima. Njeni učenici su osvojili brojne nagrade na takmičenjima, a oni takođe sviraju solo Hornu u mnogim top orkestrima širom sveta. Palma je objavila publikacije za Editio Musica Budapest (Tutor Horn I-II, Tria i kvarteti za Hornu, Palace of Sounds, komadi za Horn I-II). Ministarstvo joj je uručilo nagradu za visoke kvalitete u obrazovnom radu: Bartók Béla- Pásztori Award Ditta, Apáczai nagradu, Artisjus nagrada.

VASO RISTOV je jedan od najpoznatijih makedonskih solista na duvačkim instrumentima. Rođen u Rodovišu, pohađao je Srednju muzičku školu u Štipu a zatim i Fakultet za muzičku umetnost u Skoplju u klasi profesora Simeona Saveva. Još tokom studentskih dana počinje njegova umetnička delatnost: postaje saradnik orkestra Makedonske opere i baleta koji će 25 godina biti njegova matična institucija, a u kojoj je za kratko vreme dostigao poziciju prvog trubača-soliste (kasnije postaje i umetnički direktor Makedonske opere). Pred kraj studija i nakon sticanja iskustva u orkestarskom muziciranju, Vaso Ristov se usavršava na seminarima i muzičkim kampovima za mlade umetnike, a dobija i brojne nagrade na državnim takmičenjima bivše SFRJ. Veliki značaj za njegovu profesionalnu karijeru imala je specijalizacija na Muzičkoj akademiji u Pragu i magistarske studije na Muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov u Sofiji. Nastupao je sa Simfonijskim orkestrom Rumburk (Češka), Simfonijskim orkestrom Prištine, Makedonskom filharmonijom, Vojnim orkestrom na ARM i sa orkestrom Makedonske opere i baleta. Važna grana njegove profesionalne delatnosti jeste pedagoški rad kojim je počeo da se bavi ubrzo nakon diplomiranja, kao professor u muzičkoj školi u svom rodnom gradu. Kasnije je bio angažovan na DMBUC Ilija Nikolovski Luj, a danas je redovan professor Fakulteta muzičke umetnosti u Skoplju gde nesebično deli svoje znanje i iskustvo sa mladim generacijama. Postiže zavidne pedagoške rezultate: preko 80 nagrada njegovih učenika na međunarodnim takmičenjima i 30 diplomaca iz njegove klase od kojih je 10 steklo zvanje magistra. Svojom umetničkom i pedagoškom delatnošću Vaso Ristov je stekao ugled i poštovanje kolega, te je stoga često član žirija međunarodnih takmičenja, drži seminare, majstorske kurseve i gostuje na univerzitetima kao predavač.

JANEZ VOUK je rođen u Mariboru, gde završava nižu i srednju školu trube u klasi Janeza Kopšea. Nakon studija klasične trube na Akademiji za muziku u Ljubljani, u klasi prof. Stanka Arnolda (diplomirao je 1995.), obrazovanje nastavlja na Univerzitetu u Gracu, gde je diplomirao džez trubu u klasi Edvarda Holntanera (2001). Od 1991. radi kao profesor trube i kamerne muzike na Konzervatorijumu za muziku i balet u Mariboru, a od 1997. vodi i Big band Konzervatorijuma. Od 2014. je umetnički vođa muške vokalne grupe Svečinski nonet. Sarađivao je s brojnim vrhunskim umetnicima i bendovima: Toti big band, Kanta kvartet, The kroniks, Shantel and Bucovina club, Sandy Lopičić orkestar, Zoran Predin, No name blues band, Oto Pestner, Victor Mendoza, Dejan Pečenko, Vesna Petkovič. Njegov muzički opus obuhvata različite muzičke žanrove i stilove, od klasične muzike i džeza, do roka i etna, a sa bendovima, i kao studijski muzičar, snimio je više CD izdanja.

 

Solo pevanje

 

P-4
Sofija Cingula (Hrvatska)
Aleksandra Kocevska, S. Makedonija
István Andrejcsik, MAĐARSKA

SOFIJA CINGULA, mezzosopran, rođena je u Zaboku. Osnovnu i srednju školu završila je u Varaždinu. Muzičko školovanje započela je kao čelistkinja u klasi profesora Darija Milkovića na Glazbenoj školi u Varaždinu nakon čega upisuje solo pevanje u klasi Darije Hreljanović. Od akademske godine 1995/1996. započinje studije Solo pevanja na Univerzitetu za muziku i glumu u Beču. Posle diplomskih studija započinje magisterij na odseku za operu (pevačka klasa Sebastian Vittucci, operski studio Curt Malm i Uwe Theimer), koji završava 2003. godine. Magisterij na odseku Lied i Oratorijum upisuje najpre u klasi proslavljene primadone Marijane Lipovšek, a zatim u klasi poznatog operskog prvaka, koncertnog umetnika i kompozitora Roberta Holla, kod kojeg, u akademskoj godini 2006/2007. uspešno završava i taj deo studija. Od 2006. godine stručno se usavršava na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Lidije Horvat-Dunjko. Vokalnom pedagogijom aktivno se bavi već nekoliko godina – najpre kao profesorka solo pevanja i kamerne muzike u Glazbenoj školi u Varaždinu (2005- 2009), a potom na Odseku za muziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gde je stalno zaposlena u zvanju docenta. Vodi odseka za solo pevanje i učestvuje u izvođenju i osmišljavanju sledećih kolegijuma: solo pevanje, kamerna muzika, osnove vokalne tehnike, vežbe iz vokalne tehnike i vokalno-tehnički aspekti dečjih pesmica i vokalnih primera u nastavi. Koncertni i operski nastupi Sofije Cingule obuhvataju širok i raznolik repertoar – od rane muzike do modernih premijernih izvođenja savremenih autora koji joj neretko i posvećuju svoje. Uz brojne koncertne nastupe u Hrvatskoj, nastupa u Austriji, Sloveniji, Nemačkoj, italiji, Švajcarskoj i Južnoj Koreji, a uz ansamble bečke Volksopere i Neue Oper Wien i na turnejama po Japanu i Kini. U sezoni 2003/2004. bila je alternacija za Treću damu u bečkoj Volksoperi. U leto 2006. nastupila je kao Anina u Verdijevoj Traviati na Muzičkom festivalu u Steyru. 2008, uz maestra Mladena Tarbuka i bečki kamerni orkestar Wiener Concert-Verein, nastupila je u poznatom Musikvereinu u Beču. Nagrada za izvrsnost Rotary kluba Varaždin za najbolji magistarski rad dodeljena joj je 2003. za rad na temu Dora Pejačević, život i pesme. 2007. godine u finalu Concorso internationale di Canto Città di SantAngelo 2007. u Italiji žiri u sastavu eminentnih vokalnih pedagoga dodelio joj je posebnu nagradu za najbolju interpretaciju. 2009. godine osvojila je drugu nagradu u svojoj kategoriji, kao i posebnu nagradu za najbolju interpretaciju teatra iz Brna na međunarodnom pevačkom takmičenju Iuventus Canti u slovačkom Vrableu. 2010. se, kao jedina Hrvatica među 56 od stručnog žirija izabranih kandidata iz celog sveta, plasirala na veliko pevačko takmičenje Seoul international Music Competition. Sofija Cingula učestvuje i u radu mnogih hrvatskih i međunarodnih umetničkih i pedagoških radionica, seminara i simpozijuma. Autorka je nekolicine radova, predavanja i prezentacija koje vokalnoj tehnici i pedagogiji pristupaju s naučnog aspekta i najnovijih naučnih istraživanja. Stručna je saradnica za vokalnu pedagogiju raznih vokalnih ansambala.

ISTVÁN ANDREJCSIK je diplomirao na Muzičkoj akademiji Franc List u Budimpešti. Njegov repertoar obuhvata širok raspon baritonskih uloga (od Papagena do Letećeg Holanđanina, od Malateste do Magbeta), kao i dela savremenih komozitora (Britten, Ligeti, Szokolay, Huszár, Rózsa). Takođe, veoma je uspešan i u žanru solo pesme, oratorijuma i operete. Nastupao je u Nemačkoj, Švajcarskoj, zemljama Beneluksa, Italiji, Španiji, Engleskoj, Finskoj i na Kipru. Ostvario je nekoliko CD zapisa za izdavačku kuću Hungarton (1979 – Muzika za zabavu mađarskih kraljeva u periodu 1490-1526; 2005 – dela Madarász Ivána (1949): Vitez Pazman, Bajka o zvuku). Osim što uspešno nastupa kao scenski umetnik (član Segediskog narodnog pozorišta i pozorišta Csokonai u Debrecinu), bavi se i pedagoškim radom (vanredni profesor na Fakultetu za muziku Univerziteta u Segedinu, profesor na Muzičkoj akademiji Franc Liszt i profesor na Letnjoj akademiji u Segedinu). Često organizuje majstorske kurseve i učestvuje u radu žirija nacionalnih i međunarodnih takmičenja (Međunarodna takmičenja solo pevača Nikola Cvejić i Lazar Jovanović). Kao pedagog, zalaže se za očuvanje umetnosti belkanta, a njegovi studenti ostvaruju uspešne karijere na nacionalnim i međunarodnim scenama. Dobitnik je brojnih nagrada: Bartók-Pásztory (1989), Pevač godine (1995, 2005), Viktor Vaszy (1995, 2005), Gyula Juhász (2004), Dömötör (2005), Artisjus (2005).

 

Kamerni ansambli

 

1-4
SOFIJA CINGULA, HRVATSKA
DAVOR BOBIĆ, HRVATSKA
IGOR CORETTI-KURET, ITALIJA
VEDRAN TUCE, BIH

SOFIJA CINGULA, mezzosopran (videti pod Solo pevanje).

IGOR CORETTI-KURET, dirigent (videti pod Orkestri).

DAVOR BOBIĆ je diplomirao kompoziciju, muzičku teoriju i klasičnu harmoniku Državnom konzervatoriju P. I. Čajkovski u Kijevu.

VEDRAN TUCE , klarinetista, vanredni profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

 

Orkestri

 

1-2
Igor Coretti – Kuret (Italija)
SAŠO TATARČEVSKI, S. MAKEDONIJA
DAVOR BOBIĆ, HRVATSKA

IGOR CORETTI – KURET, osnivač i dirigent ESYO (The European Spirit of Youth Orchestra), diplomirao je na Odseku za violinu na Konzervatorijumu u Trstu, njegovom rodnom gradu, koji je oduvek bio srednjoevropski i multikulturalan centar. Usavršavao se u Hanoveru kod violiniste Fridriha fon Hauzegera koji ga je uveo u prestižnu Evropsku asocijaciju profesora gudačkih instrumenata na čijem čelu je bio Jehudi Menjuhin. Godine 1989. Igor Koreti – Kuret je u gradu Cividale del Friuli (Autonomna pokrajina Furlanija Julijska krajina) pokrenuo osnivanje Međunarodne letnje škole za mlade muzičare koja je postala jezgro Simfonijskog orkestra mladih umetnika Evrope. Igor Koreti – Kuret drži kurseve i seminare o nastavi violine i o specifičnoj metodici muzike. Član je mnogobrojnih žirija u Italiji i inostranstvu na raznim takmičenjima za soliste, kamerne muzičke sastave i orkestre.

DAVOR BOBIĆ je diplomirao kompoziciju, muzičku teoriju i klasičnu harmoniku Državnom konzervatoriju P. I. Čajkovski u Kijevu.

SAŠO TATARČEVSKI svoje muzičko obrazovanje započeo je u rodnom Bitolju. Master diplomu horskog, simfonijskog i operskog dirigenta stekao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju. Učestvuje u master klasevima u Njujorku, Rimu, Berlinu, St. Petersburgu, Sarteanu i Moskvi. Nastupao je sa Makedonskom filharmonijom, orkestrom Makedonske opere, Bitoljskim kamernim orkestrom, Simfonijskim orkestrom ICE iz Rima, Sinfonijskim orkestrom Hermitage, Bitoljskom operom, modernim muzičkim ansamblima Alea i ConTempora, Simfonijskim orkestrom FM-a, Solistima FM-a, Simfonijskim orkestrom BSF i drugim. Ne samo u Makedonji, brojne koncerte i nagrade na međunarodnim takmičenjima ostvario je u Portugaliji, Sloveniji, Velikoj Britaniji, Belgiji, Švajcarskoj, Grčkoj, Španiji, Hrvatskoj, Italiji, Srbiji, Bugarskoj, Austriji, Turskoj i drugim zemljama. Trenutno predaje na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju i dirigent je Simfonijskog orkestra FM-a, mešovitog hora Dragan Šuplevski, ženskog hora Omladinskog centra i kamernog hora Pro Ars. Redovni je član žirija nekoliko međunarodnih takmičenja i umetnički direktor Međunarodnog horskog foruma u Strugi.

 

Pravilnik

 

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...