Regulativa

Statut

Na osnovu Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009) i čl. 22 Ugovora o osnivanju Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, na sednici Skupštine održanoj 25. 11. 2015. usvojen je Statut Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije.

§Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije je dobrovoljna, nevladina, nedobitna, strukovna organizacija u koju se udružuju muzičke i baletske škole Srbije, sa ciljem da se, na načelima uzajamnosti i solidarnosti objedine zajednički ciljevi, potrebe i interesi u oblasti muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja.

§ZMBŠS ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom. Pun naziv organizacije je Заједница музичких и балетских школа Србије/Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije/The Association of Music and Ballet Schools of Serbia. Skraćen naziv Zajednice je ЗМБШС/ZMBŠS.

Statut  

Poslovnik o radu Predsedništva

Predsedništvo muzičkih i baletskih škola Srbije na osnovu člana 22. Statuta, na sednici održanoj dana 25. 08. 2009. godine donelo je Poslovnik o radu Predsedništva Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije.

§Predsedništvo ZMBŠS obavlja poslove iz svog delokruga na sednici. Članovi Predsedništva ZMBŠS, radi izvršavanja njegovih odluka i zaključaka, mogu vršiti određene radnje i preduzimati potrebne mere i van sednice ovog organa, u skladu sa svojim ovlašćenjima i dužnostima.

§Prema odredbama ovog Poslovnika pripremaju se, sazivaju i održavaju sednice predsedništva ZMBŠS. Odredbe ovog Poslovnika shodno se primenjuju i na rad komisija, stručnih tela i drugih pomoćnih tela ZMBŠS (radna tela).

Poslovnik  

Pravilnik Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije

§Republičko takmičenje je javna muzičko-pedagoška manifestacija u kojoj učestvuju redovni i vanredni učenici osnovnih i srednjih muzičkih i baletskih škola Srbije.

§Takmičenje se odvija u skladu sa Pravilnikom takmičenja, Pravilnikom o radu žirija takmičenja i Propozicijama takmičenja. Pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije takmičenja, a propozicijama programi takmičarskih disciplina i kategorija takmičara.

Pravilnik  

Pravilnik o radu žirija Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola Srbije

§Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičih i baletskih pedagoga i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara, iz zemlje i inostranstva.

Pravilnik  

Pravilnik o organizovanju Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije

§Ovim Pravilnikom uređuju se ciljevi, realizator, način i vreme realizacije, obaveze učesnika, način ocenjivanja takmičara, propozicije i druge aktivnosti vezane za održavanje Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije.

§Festival je redovna godišnja smotra muzičkih i pedagoških dostignuća škola za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje, jedina manifestacija takmičarskog karaktera u kojoj učenici nastupaju i rangiraju se ekipno.

Pravilnik  

Poslovnik o radu žirija Festivala muzičkih i baletskih škola Srbije

§Članovi žirija biraju se iz redova istaknutih muzičih i baletskih pedagoga i reproduktivnih umetnika, dirigenata i kamernih muzičara, iz zemlje i inostranstva.

Poslovnik  

Pravilnik o dodeli nagrade ZMBŠS

Pravilnikom o dodeli godišnje nagrade Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije uređuju se uslovi, način i postupak dodeljivanja godišnje nagrade Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije. Pravilnik  

Standardi za rangiranje takmičenja

Zajednica donosi standarde za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti. Standardi se primenjuju na konkursu za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspehe. Standardi  

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravima čiji je nosilac i koja zadržava Zajednica muzičkih i baletskih škola Srbije.

Loading...